Joint-Letter_logo-could_FINAL-1400x788-1

Významné evropské asociace a odborníci volají po započítávání úspor emisí z biometanu

čtvrtek, 10. června 2021, 11:57

Současné snahy EU o redukci CO2 emitovaných automobily formou měření emisí “z výfuku” vedou k tomu, že se na silnice dostává stále více vozidel poháněných elektřinou vyrobenou z hnědého uhlí a jejichž baterie již ve výrobě emitují tolik CO2, kolik najezdí klasický vůz za 100 000 km.

Zohledňován není celkový životní cyklus paliva, pouze hodnoty z výfuku. Nesporným faktem je, že elektromobilita v celkové bilanci k ochraně klimatu nepřispívá, ovzduší je čistší pouze lokálně, ale jinde se zase znečišťuje. Přitom např. alternativní syntetická paliva mohou být reálnou cestou ke snížení emisí, protože sice emitují z výfuku CO2, ale jejich produkce je založena na získávání CO2 z atmosféry, jinými slovy v celkové bilanci je provoz neutrální. Tyto koncepty jsou již ověřeny, ať už se jedná o syntetické benzíny, syntetický plyn (koncept Audi) či velmi rozšířený a osvědčený biometan. Bohužel automobilky tyto technologie nerozvíjí, protože se jim vozy na syntetická paliva nezapočítávají do plnění cílů limitů flotilových emisí.

Za změnu se postavilo více než 223 asociací, společností, odborníků a výzkumníků a vyzvali v otevřené výzvě Evropskou komisi k přehodnocení metodiky započítávání emisí vozidel.

Pokud bychom vzali za příklad koncern Volkswagen, dle nové metodiky by výrobou vozů Golfu, Octavia či Leonu neemitoval 96 gramů CO2/km jako dosud, ale jen maximálně 20 g/km (což je hodnota odpovídající využití biometanu), pak existuje velká šance, že bude motivován k dalšímu prosazování této technologie.

Jak tvůrci výzvy zdůrazňují, technologie syntetických paliv neohrožuje snahy v oblasti elektromobility, pouze je doplňuje a rozšiřuje stávající možnosti ochrany klimatu.

 

 

Komentáře k článku

K tomuto článku nejsou vloženy žádné komentáře.

Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.