Definice

úterý, 24. dubna 2012, 16:09

CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). Je to plyn, který je dostupný v plynovodné síti v Evropě a ČR a je využíván k výrobě tepelné a elektrické energie. Pro účely využití v dopravě se z hlediska koncentrace energie musí stlačit 200x pomocí vysokotlakých kompresorů. I po stlačení zůstává CNG v plynné formě.

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo. Jeho hlavní složkou je methan (obvykle přes 90 %) a ethan (1 - 6 %). Nachází se v podzemí buď samostatně, společně s ropou nebo černým uhlím. Díky tomu, že obsahuje především methan, má v porovnání s ostatními fosilními palivy při spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné energie. Je proto považován za ekologické palivo.

Samotný zemní plyn je bez zápachu; proto se při jeho distribuci provádí tzv. odorizace, tj. přidávají se do něj zapáchající plyny (např. ethylmerkaptan) tak, aby čichem bylo možno pocítit zemní plyn ve vzduchu v koncentraci větší než 1 procento. Zásoby zemního plynu vystačí podle posledních expertních analýz zhruba 2x déle, než zásoby ropy, proto je toto palivo perspektivní pro budoucnost.

Kromě toho se etabluje obnovitelné "dvojče" zemního plynu – biometan. Ten vzniká vyčištěním bioplynu, který se vyrábí z přírodních odpadů či z energetických rostlin. Bioplyn obsahuje zpravidla okolo 65% metanu a zbytek jsou balastní látky, které je potřeba odstranit pro další použití. Touto úpravou vzniká biometan, nositel energie v podstatě 100% záměný se zemním plynem s podílem metanu přes 95%.

CNG

Bioplyn vzniká z odpadů např. na skládkách, na čistírnách odpadních vod, v bioplynových stanicích, kde se pracovávají energetické rostliny a kejda. Využitím bioplynu po následné úpravě na biometan se v budoucnosti bude zmenšovat závislost EU na importu ropy, který v současné době činí 70% celkové spotřeby.

Z ropy se nevyrábí pouze benzín nebo nafta, ale vedlejším produktem rafinace je i LPG. Toto je pro budoucnost handikepem pro LPG stejně tak jako menší využitelnost omezenou jen na osobní vozidla. U dodávkových vozidel, nákladních vozidel a autobusů se prosazuje pouze CNG.

Zemní plyn v dopravě může být využíván nejen jako stlačený, tedy CNG, ale i jako zkapalněný, tzv. LNG. Toho se využívá zejména v aplikacích na nákladních vozech, kde je požadován větší akční radius vozidel. LNG vzniká při teplotách -161 st. C a je tedy potřeba zvláštní infrastruktura a technologie na vozidlech pro využití. Výhodou je cca dvojnásobný energetický obsah na stejný objem v porovnání s CNG.

Komentáře k článku

Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
Kamil Lesák
Kamil Lesák

k životnosti nádrže na CNG: pokud je originál celé auto od výrobce (ne dodělávka), tak na mé Octavii G-Tecu je 20 let.

úterý, 3. ledna 2023, 10:17
Dan
Dan

životnost lpg nadrže v autě je 10 let -pak se musi vyměnit ikdyž ji nic neni.Jak je to u nadob CNG...životnost auta ,nebo také na několit let jak u LPG

neděle, 19. září 2021, 07:51
Dalibor Janda
Dalibor Janda

Dobrý den, článek je výborný akorát trochu neúplný. Nebudu vypisovat dopodrobna, ale doporučuji se pro víc podívat na http://www.osobak.cz/koupe-auta-na-plyn-lpg--cng-316/ (například).

středa, 18. června 2014, 18:19