Foto_3-Vydejni_stojan_CNG

Skupina Bonett potvrzuje svou strategii

pátek, 18. prosince 2020, 09:15

Summit Evropské Unie v minulém týdnu zvýraznil zájem EU na snižování emisí CO2 a posunul evropské cíle do roku 2050 o deset procent výše. O to důležitější je již nyní investovat do technologií, které umožní v dopravě emise snížit, stejně jako do rozšiřování vozového parku na alternativní paliva. Tímto směrem se budou ubírat národní politiky i podpůrné mechanismy, včetně zvyšování podílu alternativních paliv v dopravě.

To vše potvrzuje správnou orientaci strategie rozvoje skupiny Bonett, která nejen že provozuje největší stoprocentně českou síť plnicích stanic CNG, ale stává se významným mezinárodním hráčem na poli alternativních paliv v dopravě. Bonett se zaměřuje na stále efektivnější instalace CNG a nově se zabývá přípravou realizace sítě LNG plnicích stanic, pilotní instalací vodíkových technologií a aktivním vstupem na pole výroby a využití biometanu. Je tak schopen zájemcům nabídnout nejmodernější, v Evropě stále ojedinělé technologie. „Alternativní paliva, zejména pak biometan a vodík, přinášejí snížení závislosti Česka na dodávkách plynu z Ruska, což má i svůj geopolitický význam“, upozorňuje Václav Holovčák, šéf skupiny. „Bonett se chystá investovat do obou komodit a technologií s nimi spojených nejen v Česku, ale i v Polsku a Slovensku. BioCNG je jednoznačně palivo, které je bude hrát v budoucnu velkou roli.

Ve své činnosti se skupina Bonett stále více zapojuje do zahraničních projektů, aktuálně například v Polsku buduje projekty stanic za více než čtvrt miliardy, připravuje i další projekty investic do stanic v Polsku i Slovensku. „Rádi bychom propojili Česko, Polsko a Slovensko prostřednictvím našich stanic. Určitě chceme investovat i do produkce biometanu, který bude následně dodáván našim klientům, kteří chtějí snižovat emise CO2. Těch možností, jak efektivně snižovat emise z dopravy, je omezené množství a plyn v podobě bioCNG a LNG bude určitě patřit k důležitým palivům. Plyn, ve srovnání s naftou, sníží emise prachových částic o 99%, emise CO2 při použití biometanu o 95%, a sníží i emise dusíku a hluku. Žádné „elektrokamiony“ ve výhledu nevidíme, elektrobusy mají problém s dojezdem, nikdo neví co bude dělat s bateriemi po 10 letech a každé elektrovozidlo má - do doby než bude veškerá elektřina z obnovitelných zdrojů - svůj komín. Vodík je určitě také budoucnost, aktuálně budujeme první tři stanice v ČR, ale zatím je to provozně drahé. Plyn je prostě aktuálně i střednědobě nejlepší dostupná varianta“, uzavírá Václav Holovčák z Bonettu.