bonett

Nové ceny bioCNG na stanicích Bonett od 15. června 2024

pátek, 14. června 2024, 18:24

Od soboty 15. června 2024 dojde k úpravě cen na všech 12 pražských stanicích Bonett, včetně stanic v Tuchoměřicích a Čestlicích. Bonett, jako největší dodavatel bioCNG na českém trhu, si klade za cíl zůstat nejvýhodnějším dodavatelem pro své zákazníky, i když to občas znamená nutnost úpravy cen.

Od uvedeného data budou ceny bioCNG na jednotlivých stanicích následující:

• Praha (včetně Čestlic a Tuchoměřic): 35,35 Kč/1kg včetně DPH
• Karlovarský kraj: 34,34 Kč/1kg včetně DPH
• Ostatní Bonett stanice: 35,35 Kč/1kg včetně DPH

Aktuální přehled cen na každé Bonett stanici je k dispozici zde.

Všechny zákaznické slevové profily zůstávají plně v platnosti. Bonett neustále sleduje a vyhodnocuje ceny zemního plynu, aby dostál svému závazku ke klientům: „Být nejvýhodnějším českým dodavatelem bioCNG“.

www.bonett.cz