jc-bioodpad-23_denik-galerie-800@2x

Město Jičín se zaměřilo na zbytky potravin ze školních jídelen

sobota, 20. května 2023, 12:40

Od začátku roku 2023 se svážejí všechny zbytky potravin tzv. „gastroodpady“ ze všech škol a školek, které zřizuje Město Jičín. Školní jídelny a stravovací zařízení mají totiž povinnost likvidovat gastroodpad 200108 (odpad z kuchyní a stravoven) dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Z tohoto důvodu se město Jičín rozhodlo uzavřít smlouvu se společností COMPAG Mladá Boleslav s.r.o., která provozuje v Mladé Boleslavi bioplynovou stanici.

Gastroodpad se plní do uzavíratelných 60 l sudů, které společnost COMPAG Mladá Boleslav s.r.o. dvakrát anebo jednou týdně sváží. Tyto soudky jsou odváženy do bioplynové stanice, kde se z něho vyrobí bioplyn. Vzniklý biometan (bioCNG) se bude plnit do čerpací stanice, ze které budou tankovat autobusy hromadné dopravy v Mladé Boleslavi. Zároveň v bioplynové stanici vzniká zbytková hmota tzv. digestát, který se kompostuje a je certifikován jako hnojivo pro zemědělské účely.

Jak poznamenává Václav Holovčák ze společnosti Bonett, která ve svých plnicích stanicích bioCNG využívá, pro podobné řešení jsou k dispozici technologie pracující na několika odlišných principech a s různou kapacitou, lze tedy pokrýt prakticky všechny skládkové provozy. „Je však nutné, aby odpadářské společnosti, nebo alespoň města, která s nimi spolupracují, měly zájem na reálném a efektivním využití bioodpadů“.

Zdroj: Denik.cz