AGVS_TdSG_2019-170-von-59HIGH-1620x1080

Elektromobilita - revoluce nebo fiasko?

středa, 29. září 2021, 12:38

Renomovaná německá televize ZDF se kriticky zaměřila na prosazovanou elektromobilitu a přináší v nedávno uvedeném televizním dokumentu zajímavá fakta relativizující přínosy elektromobility. Zde je stručné shrnutí jeho hlavního sdělení.

Pravidelně se objevují studie, které moderní spalovací motory mají nižší CO2 celkovou bilanci (zahrnující např. i výrobu baterií) a ukazuje se jednoznačně, že studie, které vyhodnotily elektroauta jako přínosná, uvažovaly s nereálnými vstupními parametry.

Hybridy jsou zřejmým podvodem a trikem, jak dosáhnout nižší hodnoty emisí. Reálné hodnoty ve skutečnosti nepřinášejí avizované úspory, pouze 18% provozu hybridů je na elektřinu, která je vyráběná také z uhlí. Díky hmotnosti baterií mají spalovací motory vyšší spotřebu, než klasický spalovací motor bez baterií. Uváděné spotřebě 1,7 l u BMW X5 s hybridním pohonem snad nikdo nevěří.

Dle studie samotného VW je bilance emisí CO2 za 200 000 km u vozu kategorie Golf následující - benzín 37,5 t, nafta 32,1 t, elektro 27,9 t. Problém je, že VW vycházel při svých výpočtech z energetického mixu EU, který nepoužívá tolik uhlí. V okamžiku, kdy se použijí hodnoty SRN, je již elektroauto s hodnotou 33,7 t horší než nafta (pozn. autora: s CNG či biometanem by byly hodnoty z uvedených pohonů nejlepší).

Dle kalkulací VW je cena CO2 na úrovni 3 500 EUR. Pro dosazení těchto úspor, podporuje Německo nákup elektroauta přímo či daňově částkou 21 500 EUR. Přitom existuje více daleko efektivnějších způsobů, jak snižovat emise CO2 - např. zabraňováním rozkladu rostlin a zaplavením mokřin.

Samotnou přípravou výrobních prostor pro elektroauta vzniká velké množství CO2 - příklad závodu Tesla u Berlína. Nedává smysl vyrábět těžká auta s velkou spotřebou energie. Zejména Tesla velikostí aut nepřinese potřebné úspory emisí.

Na trhu je málo elektřiny, natož pak té "zelené". V horizontu 10 let se určitě situace nezlepší a elektroauta navýší spotřebu energie z uhlí. Pro masivní výrobu zelené elektřiny chybí plochy.

Víra, že použité vyřazené baterie budou používány jako úložiště není v dohledu - chybí standardizace typů a velikostí akumulátorů, vše se likviduje s ruční manipulací, což je velmi drahé a neekologické.

Co by se tedy mělo změnit?

Důležité je nepřijetí plánu EU o zákazu spalovacích motorů v osobních autech v současné podobě a změnu tak, aby byla zachována technologická neutralita umožňující zapojení obnovitelných či syntetických paliv (např. syntetický benzín, CNG či biometan). Jednostranné prosazování bateriové elektromobility nepřinese potřebné efekty pro snižování CO2 a způsobí výrazné problémy pro zákazníky, průmysl i infrastrukturu. Jedině snižování počtu vozidel a snižování jejich velikosti a hmotnosti pomůže. To, že existují funkční řešení problému snižování emisí, ukazují ekonomiky Švýcarska či Švédska s jejich podporou CNG a biometanu!

V německém dokumentu je zmiňován také český premiér, který prý rezolutně odmítl myšlenku zákazu spalovacích motorů a bude prosazovat technologickou otevřenost. Uvidíme zřejmě brzy, zda tomu tak ve skutečnosti bude.

Související odkazy: