Bez názvu

EBA: Rok 2021 byl pro biometan v Evropě rekordním

úterý, 1. února 2022, 09:59

Pro biometan, tedy plyn složením srovnatelný se zemním plynem, který se vyrábí z biologických materiálů, byl rok 2021 v Evropě přelomový. Do provozu byl uveden a k evropské plynárenské síti připojen rekordní počet výroben biometanu.

Zprávu o rekordním výkonu evropských biometanových stanic přinesl server Evropské bioplynové asociace (EBA). Ta informaci uveřejnila v souvislosti s vydáním nové mapy zobrazující rozvoj biometanu v Evropě od organizace GIE (Gas Infrastructructure Europe), která se zaměřuje na rozvoj plynárenské infrastruktury.

Obě organizace vidí biometan jako klíčový pro dekarbonizaci celého hospodářství EU. Evropa má nyní 1 023 výrobních zařízení, které mapa zobrazuje (za poslední rok a půl zahájilo provoz téměř 300 nových jednotek). Spolu s bioplynkami, které produkují bioplyn nevyčištěný na kvalitu zemního plynu, který tedy nemůže být vtláčen do plynárenské sítě, má Evropa již kolem 20 tisíc zařízení.

Francie, Itálie a Dánsko jsou země s největším nárůstem počtu zařízení na výrobu biometanu. Každý rok pak dochází ke konverzi mnoha bioplynek na biometanové stanice, a to především z důvodu dočerpání podpory pro výrobu elektřiny a tepla z bioplynu. Konverze na biometan je pak cestou k získání další podpory a nebo odbytu zajištěného prodejem záruk původu.

"Biometan je jediné obnovitelné palivo, které je dnes v Evropě zároveň dostupné a škálovatelné a které může umožnit nákladově konkurenceschopné při využití již existující plynárenské infrastruktury. Pokud zkombinujeme množství dnes dostupného biometanu a bioplynu (surová forma biometanu), můžeme již dnes pokrýt celou spotřebu plynu například v Belgii," uvedla Boyana Achovski, generální tajemnice GIE.

EBA odhaduje, že 87 % biometanových stanic, které jsou dnes v Evropě aktivní, je připojeno k plynárenské síti pro zemní plyn. To zajišťuje jeho efektivní transport a využitelnost jako klasický zemní plyn. Obnovitelnost plynu poté spotřebiteli zaručí záruka původu, kterou mají unijní státy povinnost na žádost výrobce vydávat. Zájem o tyto záruky původu, například pro dodavatele plynu do dopravy, je enormní. Dle EBA je dále potřebné, aby krom nastavení vhodné legislativy umožňující jednodušší obchod s komoditou byly zváženy i nezbytné úpravy soustavy. To by mělo zajistit možnost vtláčení vyššího podílu biometanu do distribučních a přepravních soustav.

EBA předpokládá, že do roku 2050 bude Evropa pro svou vlastní potřebu vyrábět až 1000 TWh biometanu ročně. Udržitelný biometan tak může pokrýt až 30-40 % spotřeby plynu v EU, která se očekává v roce 2050.

Česká legislativa požaduje, aby státní dotací podpořený biometan byl dodán do české dopravy. Mimo státní dotaci si ale výrobce může zvolit vydávání a následný prodej záruk původu. Lze očekávat, že druhý jmenovaný způsob v budoucnu přinese výrobcům větší zisky za jejich komoditu. „To není pro českou dopravu dobrá zpráva“, míní Václav Holovčák, šéf skupiny Bonett. „Navíc je biometan, stejně jako vodík, podceňován ve prospěch elektromobility.“ Vznik transparentního systému sloužícího pro podporu biometanu a obchod s ním je předmětem projektu REGATRACE z evropského programu Horizon 2020, do něhož je aktivně zapojena Česká bioplynová asociace.

Zdroj: EBA