pozary

CNG a požární bezpečnost - vozy na plynná paliva jsou dle statistik požárů zcela bezpečné

úterý, 15. prosince 2020, 11:43

Zajímavý článek byl uveřejněn na tzb-info.cz týkající se požární bezpečnosti vozidel na plynná paliva. Například z celkového počtu 2238 statisticky sledovaných požárů vozidel v roce 2019 bylo 128 požárů vozidel na plynná paliva. Bohužel statistiky nerozlišují LPG a CNG a tedy můžeme konstatovat pouze celkový podíl téměř 6% na celkovém počtu.

Článek na tzbinfo.cz "Alternativní paliva motorových vozidel a potenciál jejich požáru a výbuchu"

Z celkového počtu vozidel a podílu vozidel na CNG a LPG lze usuzovat, že vozidla na plynná paliva nejsou více či méně náchylná k požárům oproti jiným tradičním palivům. Současně všechny příčiny požáru jsou u plynných paliv provozně technického charakteru, tedy zejména chyba na elektroinstalaci netýkající se systému paliva.

Další zajímavý parametr statistiky je údaj, že ŽÁDNÝ vůz na plynné palivo při požáru neexplodoval a koncepce a bezpečností prvky zajišťují vysokou míru bezpečí pro provozovatele.

Nyní trochu k principu bezpečnostních prvků u CNG vozů zajišťující bezpečnost při požáru. Plyn je ve vozidle uložen v tlakových lahvích, které při ohřevu plameny zvyšují svoji teplotu a tlak. Aby nedošlo k nekontrolované explozi, jsou láhve opatřeny ventilem s tavnou pojistkou, která se po dosažení kritické hodnoty odtaví a otevře kontrolovaně láhev. Plyn pak z láhve uniká velkou rychlostí a dochází ke kontrolovanému požáru. Našli jsme video hezky dokumentující tento kontrolovaný únik plynu.

Jakkoliv vypadá situace pro laika hrozivá, obrovské množství plynu se z autobusu kontrolovaně dostane vyhořením během 3 min. V případě požáru benzínového auta by došlo k okamžité explozi známé z filmů likvidující vše okolo.

To, že je plyn bezpečný (má výrazně vyšší teplotu vzplanutí a vznícení v porovnání s benzínem) dokazuje i fakt, že hasiči v ČR používají hasičská auta s pohonem na CNG, podívejte se na video níže.

Foto: Pozary.cz