header-_EBA_1200x400px
CNG-LKW-Migros-Ostschweiz-scaled
Ara-Bern-Besichtigung-08072021-Juerg-A-Stettler-109-Benutzerdefiniert-scaled

Biogenní CO2 jako důležitá surovina

čtvrtek, 1. prosince 2022, 12:50

Průmysl bioplynu a biometanu poskytuje pro Evropu nákladově nejefektivnější a nejvíce škálovatelnou energii z obnovitelných zdrojů. Ale jejich dekarbonizační potenciál je ještě větší: Používání bioplynu nejen zabraňuje emisím CO2, ale CO2 lze oddělit již při výrobě udržitelného zdroje energie.

Během Evropské konference o bioplynu v Bruselu dal Harmen Dekker, generální ředitel Evropské bioplynové asociace EBA, jasně najevo komisaři EU odpovědnému za zemědělství Januszi Wojciechowskému a také místopředsedovi Evropské komise Fransi Timmermansovi a dalším 350 politických činitelů, vědců, zástupců průmyslu a organizací: Bioplyn může pomoci výrazně snížit emise CO2 ve stavebnictví, průmyslu a dopravě.

Průmysl bioplynu a biometanu dnes poskytuje nejhospodárnější a nejvíce škálovatelný obnovitelný plyn vyrobený v Evropě,“ zdůraznil Dekker. Společně se zavázali rozšířit evropský sektor bioplynu a do roku 2030 vyrábět nejméně 35 miliard metrů krychlových bioplynu. To vyžaduje technologicky neutrální rámec pro dopravu šetrnou k životnímu prostředí, uzavření koloběhu materiálů a podporu zdravé půdy, zajištění rozšíření kapacit bioplynu – stejně důležitý je vývoj dalších udržitelných surovin pro využití plného potenciálu bioplynu a biometanu na způsob, jak dosáhnout klimatické neutrality.

Důležitým kouskem skládačky v celé dekarbonizaci je mobilita CNG nebo LNG. Může rychle umožnit bezproblémový přechod na CO2 neutrální mobilitu a logistiku šetrnější ke klimatu. V současné době je v Evropě 4 100 plnicích stanic CNG a téměř 600 plnicích stanic LNG, které by také mohly být zásobovány udržitelným bioplynem nebo bio-LNG namísto CNG a LNG. To by znamenalo, že mobilita osobních automobilů, autobusů a nákladních vozidel – ať už na krátké nebo dlouhé vzdálenosti – by mohla být snadno z hlediska emisí CO2 neutrální díky udržitelnému palivu namísto fosilního paliva u pumpy.

Výroba pokročilých biopaliv z odpadu nebo zbytků je také dobrým příkladem udržitelného a efektivního využívání zdrojů. Kromě bioplynu se vyrábí také suroviny pro chemický průmysl a zdravotnictví. Například v Německu byl díky biopalivům fosilní glycerin téměř zcela nahrazen glycerinem z obnovitelných surovin.

Bioplynové stanice nejen vyrábějí obnovitelné zdroje energie, ale dodávají také organická hnojiva (fermentační zbytky) a – na což se často zapomíná – i biogenní CO2 (tzv. průmyslový plyn). Při výrobě jedné tuny biometanu mohou vzniknout také kolem dvou tun biogenního CO2. Potenciál pro zachycování, ukládání a využívání uhlíku není zanedbatelný, ale je stále nedostatečně využíván. Ara Region Bern AG uvádí příklad. Zde separovaný a již velmi čistý CO2 později využívá firma Neustark pro sycení betonových granulí.

Jaké možnosti a další řešení existují pro zachycování a ukládání bio-CO2, tzv. CCS (Carbon Capture and Storage), nebo také zachycování a využití a tedy CCU (Carbon Capture and Usage), a jaké výzvy - i v právní či regulační oblast – stále čeká, shrnuje nový white paper. Protože bioplyn může být nejen přiváděn do plynárenské sítě a využíván k vytápění, vaření a jízdě, ale také poskytuje další dekarbonizační potenciál při jeho výrobě, který je také nutné využít.

"Skupina Bonett se aktivně zajímá o potenciál bioplynu a biometanu nejen v dopravě“, potvrzuje její obchodní ředitel Milan Fořt. „Ke svým strategickým úvahám o podpoře oboru a aplikaci moderních technologií využívá nejnovějších výsledků výzkumu, naposledy například ve spolupráci s Českou bioplynovou asociací.“

Zdroj: cng-mobility.ch, upraveno