NGVA_Europe

NGVA Europe představuje plán uhlíkové neutrality do roku 2050

čtvrtek, 1. prosince 2022, 19:06

Evropská asociace plynových vozidel NGVA Europe představila vlastní plán uhlíkové neutrality do roku 2050, jehož cílem je v souladu s úmluvou Green Deal dosáhnout čistých nulových emisí CO2 v komerční silniční dopravě s využitím biometanu. Dnes zveřejněný dokument je základním pilířem stěžejní iniciativy odvětví Gmobility - obnovitelný plyn v dopravě.

Roadmap NGVA Europe (pdf)

Pro dosažení cílů čisté nuly stanovených EU je třeba zvýšit podíl biometanu v souladu s odhadovanou poptávkou dodávanou do odvětví nákladních vozidel následovně: podíl biometanu ve směsi 55 % do roku 2030, 75 % do roku 2040 a 100 % (15 miliard metrů krychlových) do roku 2050. Plán přichází v pravý čas: Evropská komise brzy předloží návrh revize nařízení o emisích CO2 pro nákladní vozidla, který bude zahrnovat nové cíle pro roky 2035/2040 a s největší pravděpdobností zohlední obnovitelná paliva.

"Odvětví dopravy dosud nesnížilo své emise CO2 od roku 1990. Abychom dosáhli cílů Green Deal, musíme jednat okamžitě a ambiciózně. Žonglování mezi Net Zero, bezpečností dodávek energie a zajištěním konkurenceschopnosti odvětví dálkové dopravy v EU je velký úkol. Hrozí, že Green Deal selže bez rychlejšího zavádění obnovitelných a CO2 neutrálních plynných paliv," řekl Timm Kehler, prezident NGVA.

Generální tajemník NGVA Europe Matthias Maedge dodává: "Uhlíková neutralita není závislá na určité technologii, ale spíše na rychlosti jejího zavádění. Plynové nákladní automobily řeší problém CO2 nyní, nikoliv až zítra. Náš průmysl je připraven podpořit zavádění bioLNG a bioCNG, nyní je třeba, aby jej následovali i politici."

Giulia Cancianová, generální tajemnice Evropské bioplynové asociace (EBA), uvedla: "Evropská bioplynová asociace (EBA) se domnívá, že bioplynová doprava je v současné době velmi důležitá: "Plán NGVA Europe je důležitým závazkem k tolik potřebné defosilizaci dopravy v EU. Biometan je nejkonkurenceschopnějším a nejsnadněji dostupným řešením obnovitelného plynu a my jeho obrovský potenciál, který do roku 2050 dosáhne 151 miliard m3 ročně, musíme využít. Udržitelný biometan umožní dekarbonizaci několika odvětví včetně dopravy."

Nákladní vozy přepravující těžké náklady na delší vzdálenosti tvoří 25 % evropského vozového parku, ale jsou zodpovědné za 75 % emisí CO2. Právě v této situaci dosahují nákladní automobily na plyn nejlepších výsledků a jiné alternativy nejsou v dohledné době realizovatelné. Uprostřed celosvětové palivové a energetické krize nelze uhlíkové neutrality v silniční dopravě dosáhnout jedinou technologií. Další diverzifikace pomocí obnovitelného plynu urychlí ekologizaci celého odvětví, na rozdíl od jednostranného zaměření na výfukové plyny s nejistým výsledkem pro planetu. Klíčová je rychlá škálovatelnost dostupných řešení, přičemž bioCNG a bioLNG jsou nejsnáze dostupnou cestou k dosažení cíle Fit for 55 do roku 2030. Úplná realizace této ambice by do roku 2050 znamenala úsporu 42 milionů tun CO2 ročně.

Společnosti provozující nákladní a dálkovou přepravu, které denně poskytují základní služby stovkám milionů občanů EU, mají potenciál stát se uhlíkově neutrálními. V době, kdy světoví lídři na konferenci COP27 nedosáhli v tomto tématu významného pokroku a EU nepodniká potřebné kroky k účinnému snížení emisí CO2 v dopravě, vyzývá NGVA politiky EU, aby zvážili vyváženější přístup. Přístup, který uznává dekarbonizační potenciál spalovacího motoru poháněného čistými palivy a obnovitelným plynem, aby byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž a evropský průmysl si udržel vedoucí postavení v celosvětovém měřítku.

Zdroj: NGVA Europe

Komentáře k článku

K tomuto článku nejsou vloženy žádné komentáře.

Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.