My také jezdíme na CNG!

Obchodní činnosti, zastoupení

Pro obchodní společnosti rozvíjející svůj trh na regionální či národní úrovni tvoří provozní náklady vozového parku zpravidla největší část výdajů. Díky rychle rostoucí infrastruktuře veřejných stanic pokrývající již poměrně dobře celé území ČR nic nebrání pořízení úsporných CNG vozů z dnes již poměrně široké modelové řady.

Samospráva nemovitostí Prakšice s.r.o.

Samospráva nemovitostí Prakšice s.r.o.

V souvislosti s pozitivní zprávou o nové plnící stanici v Uherském Hradišti, jsme se rozhodli navštívit provozovatele a z původního záměru získat informace o průběhu plánování a realizace konkrétního zařízení, se vyklubalo příjemné překvapení. Skupina podniků majetkově propojených se společností provozující stanici totiž vlastní více jak 60 vozů na zemní plyn!