My také jezdíme na CNG!

Taxislužby

Velmi výhodné je využívání CNG pro taxislužby. Většinou opakující se trasy, pohyb v centrech měst a vyšší spotřeba paliva při pojíždění jsou hlavní argumenty hovořící pro zemní plyn.

Firmy, které vyzkouší jeden vůz, většinou pokračují v obměně své flotily i dále a často se stávají s cenou za km hluboko pod běžnou sazbu svých konkurentů.