pavel_dobes

Ministr Dobeš: CNG podél hlavních silnic

úterý, 29. května 2012, 16:28

Bez masivního zavádění alternativních paliv v dopravě bude velmi složité dosáhnout ambiciózních cílů Evropské unie, tedy krom jiného snížit emise skleníkových plynů o dvacet procent. Je o tom alespoň přesvědčen ministr dopravy Pavel Dobeš.

Ministr v této souvislosti tvrdí, že v krátkodobém a střednědobém horizontu jsou podle Evropské unie nejperspektivnější alternativní biopaliva. „Právě zemní plyn je však nejperspektivnějším alternativním palivem s velkým potenciálem pro střední horizont, neboť tvoří most k vodíkovému hospodářství,“ tvrdí Dobeš. Ministr rovněž upozornil, že nezbytnou podmínkou pro rozvoj CNG je ale rozvoj potřebné infrastruktury.

Dle odhadů ministerstva dopravy by ale již do konce příštího roku měly být stanice na CNG motoristům plně k dispozici podél všech hlavních silničních tahů. Do roku 2020 by pak mělo být v Česku vybudováno již kolem stovky plnících stanic na CNG.

Zatím nejpříhodnější podmínky pro prosazení CNG jsou v hromadné a linkové autobusové dopravě. Stát tento rozvoj podporuje nejen v oblasti legislativy, ale i finančně. Krom jiného ministerstvo dopravy poskytuje v rámci programu obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy dotace na nízkopodlažní autobusy poháněné CNG. Stejně tak jsou tato vozidla osvobozena od povinnosti platit silniční daň.

Zdroj : www.summitegs24.com